in

4 đồ nội thất mà bạn có thể sử dụng mãi

Lựa chọn nội thất là một vấn đề khó khăn, phức tạp. Tại sao lại tốn tiền vào việc lựa chọn những đồ nội thất không phù hợp hoặc đơn giản như sau khi chuyển nhà, đồ nội thất bạn sẽ bỏ nó đi đâu? Thực ra thì có một số nội thất sẽ phù hợp với ngôi nhà của bạn, kể cả cắn nhà tiếp theo bạn chuẩn bị chuyển đến.

1. Ghế trong/ ngoài nhà

2. Bàn ăn đơn giản

3. Ghế sofa bằng da thuộc

4. Sofa góc